Marek Łukiewski – Prezes
Paweł Guminiak – Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych
Mirosław Miller – Wiceprezes ds. szkolenia
Tomasz Płoski – Wiceprezes ds. sędziów
Edward Szmul – Wiceprezes ds. rozgrywek amatorskich i młodzieżowych
Jerzy Budziłek
Andrzej Kamiński
Leszek Kopiczyński
Tadeusz Lisowski
Mariusz Niedziółka
Mariusz Perlejewski
Bogdan Pietkiewicz
Jerzy Sarnecki
Marian Szkamelski
Marek Szter
Przemysław Witkowski
Wiesław Żmuda